Aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag”(VOG).

Als verenigingscoördinator VOG heb ik het afgelopen seizoen voor veel mensen een VOG aangevraagd. Dit proces heeft in sommige gevallen nogal veel tijd, moeite en ergernis gekost om geregeld te krijgen.

Voor toekomstige bestuursleden, trainers en coaches leek het mij een goed idee om in het kort informatie te geven over de VOG aanvraag en wat men er zelf voor moet doen.

Sinds de oprichting van LIVO heeft het bestuur in algemeen belang en ter verhoging van de veiligheid de VOG in de gedragscode opgenomen. Hieronder staat de tekst:

Het bestuur van LIVO heeft besloten dat alle begeleiders (trainers & coaches) en bestuursleden binnen LIVO een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten overleggen.

Deze VOG kan bij de Gemeente Duiven worden aangevraagd. De VOG moet elke vijf jaar worden vernieuwd.

Omdat LIVO als sportvereniging staat ingeschreven bij de KVK en bekend zijn bij het NOC/NSF, is het VOG traject gratis. Om de aanvragen vlot en gecentraliseerd te laten verlopen heb ik mijzelf bij het bestuur aangeboden als coördinator VOG.

Zodra mij bekend is voor wie er een (nieuwe) VOG moet worden aangevraagd dient na ontvangst van: Naam, Voorletters, Geboortedatum en e-mailadres  het onderstaande proces te worden gevolgd.

Het VOG aanvraagproces:

  • Initiële aanvraag wordt door mij ingediend bij Dienst Justis
  • Ik informeer je per e-mail dat de VOG is aangevraagd.*
  • Je ontvangt per e-mail een bevestiging van Dienst Justis dat er een VOG  aanvraag is ingediend.*
  • Je ontvangt vervolgens van Dienst Justis een verzoek om middels je DIGID de aanvraag te activeren.*
  • Dit dient binnen gestelde termijn plaats te vinden!
  • Je ontvangt op huisadres een schriftelijke VOG.
  • Je levert mij z.s.m. per e-mail een digitale kopie van de VOG aan.

Als je het bovenstaand proces correct volgt, wordt voorkomen dat ik voortdurende e-mails moet versturen omtrent de voortgang van proces of door verloop van termijn een nieuwe aanvraag moet indienen.

*Tot slot wil ik erop wijzen dat mijn e-mail en de mail van Dienst Justis in je spambox terecht kan komen. Check deze dus regelmatig!

Uit oogpunt van service wordt ruim voor het verlopen van de VOG (5 jaar) door mij een nieuwe aanvraag ingediend.

“Jullie kunnen op mij rekenen…ik reken op jullie medewerking “!!

Sportieve groeten,

Sjack Buermans

Verenigings Coördinator VOG.

Commentaar gesloten.