Aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).


Als coördinator VOG vraag ik binnen LIVO VOG’s aan. Na ontvangst
van personalia dien ik de aanvraag in bij het Ministerie van Justitie en
Veiligheid (Dienst Justis).

Voor (toekomstige) bestuursleden, trainers en coaches leek het mij een goed
idee om in het kort informatie te verstrekken over de VOG aanvraag en wat
men er zelf voor moet doen.

Sinds de oprichting van LIVO heeft het bestuur in het algemeen belang en ter
verhoging van de persoonlijke veiligheid de VOG in de gedragscode
opgenomen. Hieronder staat de tekst:

Het bestuur van LIVO heeft besloten dat alle begeleiders (assistent) trainers &
coaches) en bestuursleden binnen LIVO een Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG) moeten kunnen overleggen.

Noot: voor minderjarige assistent-trainers geldt de leeftijd vanaf 16 jaar.

Het bestuur heeft bepaald dat het VOG elke vijf jaar worden vernieuwd.
Omdat LIVO ingeschreven is bij de KVK en bekend is bij het
NOC/NSF is het VOG-traject gratis. Om de aanvragen vlot en gecentraliseerd te
laten verlopen heb ik mij bij het bestuur aangeboden als coördinator VOG.

Zodra mij bekend is voor wie er een (nieuwe) VOG moet worden aangevraagd
dient na ontvangst van: naam, voorletters, geboortedatum en e-mailadres
het onderstaande proces te worden gevolgd.

Het VOG aanvraagproces.
1. Initiële aanvraag wordt door mij ingediend bij Dienst Justis;
2. Ik informeer je per e-mail dat de VOG is aangevraagd;
3. Je ontvangt per e-mail een bevestiging van Dienst Justis dat er een VOG-
aanvraag is ingediend;*
4. Je ontvangt vervolgens van Dienst Justis een verzoek om middels je
DIGID de aanvraag te activeren;*
5. Dit dient binnen de gestelde termijn plaats te vinden;
6. Je ontvangt op jouw huisadres een schriftelijke VOG;
7. Je levert mij zo spoedig mogelijk per e-mail een digitale kopie van de VOG aan.
*Let op: mijn e-mail en de e-mail van Dienst Justis kan in je
spambox belanden. Check deze dus regelmati
g!

Het bovenstaand proces correct volgen voorkomt dat er voortdurende e-mails
moeten worden verstuurd omtrent de voortgang van proces of dat door het
verloop van termijn er een nieuwe aanvraag moet worden ingediend.

Na vijf jaar wordt door mij een nieuwe VOG aanvraag ingediend.

Jullie kunnen op mij rekenen…ik reken op jullie medewerking!

Sportieve groeten,
Sjack Buermans
Coördinator VOG.

Commentaar gesloten.

Huis Verkopen