Rookvrijbeleid Triominos

Sporten, leren en roken horen niet bij elkaar! De gemeente Duiven wil samen met Triominos en het Candea College het juiste voorbeeld geven. Daarom komt er een rookvrije omgeving met aan de rand een gedoogzone. In dit document is het rookvrijbeleid vastgelegd. Dit gaat per 21 maart 2019 in.

Zien roken, doet roken
Kinderen brengen veel van hun vrije tijd door bij de sportvereniging. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken, zoals andere sporters, trainers en leerkrachten. Zien roken, doet roken. Hoe jonger iemand begint met roken, hoe erger de verslaving.

Rookvrij opgroeien
Met een rookvrije omgeving dragen de sportverenigingen en Candea College uit dat niet-roken de norm is. Hierdoor wordt roken minder normaal en daarmee minder aantrekkelijk voor kinderen en wordt het schadelijke meeroken voorkomen. Daarnaast draagt een rookvrije omgeving bij aan het realiseren van een Rookvrije Generatie. Een generatie kinderen die volledig rookvrij kan opgroeien.

Waarom rookvrij?

– We geven kinderen het goede voorbeeld;
– We maken roken minder normaal en minder aantrekkelijk;
– We voorkomen het schadelijke meeroken;
– We bieden een gezonde en veilige sport- en onderwijsomgeving;
– We zetten onze organisaties positief op de kaart;
– We dragen bij aan de beweging op weg naar een Rookvrije Generatie.
(Hartstichting, 2018)

Rookvrije omgeving Triominos en Candea College
Binnen onderstaande witte kaders bevindt zich de rookvrije zone. Hierop is in rood aangegeven waar de rookzone ligt.

rookzone trio

Handhaven
Handhaven doen we door elkaar aan te spreken. De sportverenigingen en Candea College maken met hun leden, ouders, medewerkers en leerlingen hier afspraken over. Voor iedereen is hier een taak weggelegd.

Eindverantwoordelijkheid
De eindverantwoordelijkheid ligt bij alle partijen: Triominos, Candea College, sportverenigingen, BOSS, gemeente Duiven en alle gebruikers en bezoekers van deze locatie.

Zichtbaarheid en communicatie
Door middel van posters, spandoeken en actieve promotie willen we ons doel bereiken. In de periode tot en met 21 maart 2019 besteden we hier meer aandacht aan. De sportverenigingen en Candea College verspreiden het beleid met hun leden en werknemers. Alle partijen spreken zich uit voor het voornemen van een rookvrije omgeving.

Commentaar gesloten.