Gedragscode

De rol van sportverenigingen binnen de samenleving is aan het veranderen waardoor steeds meer verantwoordelijkheden bij de vrijwilligersorganisatie komen te liggen. In een tijd waarin individualisering en een kritische houding van de consument toenemen, zien verenigingen zich steeds meer genoodzaakt zich te ontwikkelen tot professionele organisaties. Verenigingen zijn volop in ontwikkeling en gaan daardoor mee met de tijd. Al sinds jaar en dag is de vereniging verantwoordelijk voor het gedrag van haar (jeugd)leden en kader. Het thema gedrag en normen en waarden is de laatste jaren actueel door de vele items in de media over misdragingen van leden, toeschouwers en kader. LIVO neemt door middel van het opstellen van een gedragscode haar verantwoordelijkheid door hier actief tegen op te treden.

Gedragscode voor leden en kader van LIVO
De gedragscode van LIVO is gebaseerd op de ‘Leidraad gedrag voor trainers en begeleiders’ van de Nevobo. Gekozen is om de rol als begeleider centraal te stellen in deze gedragscode omdat hier een voorbeeldfunctie van uit gaat. Het bestuur van LIVO verklaart deze gedragscode van toepassing voor alle leden en kader van LIVO. Deze gedragscode geeft regels en aanbevelingen waaraan leden en kader zich in hun dagelijkse werk voor de vereniging dienen te houden. Ze geven de grenzen aan van handelen. Ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Ze nodigen uit tot nadenken en discussiëren over het eigen handelen en dat van anderen in de sportomgeving.

Naleving en handhaving
Het Bestuur en de Technische Commissie (TC) van LIVO alsmede de begeleiders van de teams staan volledig achter deze gedragsregels. Gezamenlijk zullen zij er actief op toezien dat de regels worden nagestreefd door iedereen die bij de vereniging is betrokken.

Klik hier om het gehele document te lezen.

Commentaar gesloten.

Huis Verkopen