Corona

Beste leden, supporters en tegenstanders van LIVO,

We kunnen weer! Na maanden wachten is de competitie weer begonnen. Zoals jullie op het nieuws horen is Covid-19 nog niet verdwenen uit de samenleving. Dat betekent dat we ook binnen LIVO een aantal spelregels hanteren. Deze regels zijn er voor bedoeld de kwetsbaren in onze samenleving te beschermen. De sportverenigingen in Nederland hebben de mogelijkheid en verantwoordelijkheid gekregen om binnen bepaalde kaders weer te gaan sporten. Om weer met elkaar te volleyballen is het belangrijk dat we ons allemaal bewust zijn van de gedeelde verantwoordelijkheid die we hebben en dat we elkaar hierop mogen aanspreken. Mail ons gerust als er vragen en/of ideeën zijn: [email protected]. We hopen ondanks alle maatregelen op een prachtig volleybalseizoen!  

Sportieve groet namens bestuur LIVO

Corona-protocol Sports Planet de Pals Westervoort (versie 4 oktober 2020)
Via deze link is het protocol te raadplegen.

Commentaar gesloten.