Contributie

Belangrijke (contributie)bepalingen 2021 – 2022
De contributie is per maand (bij vooruitbetaling) verschuldigd vanaf het moment van aanmelding en wordt geïnd in 10 maandelijkse termijnen (september t/m juni). Voor het innen van de contributie dient u een machtiging af te geven. Naast de verenigingscontributie wordt aan de leden de bondscontributie in rekening gebracht die de vereniging verschuldigd is aan de Nevobo. De bondscontributie is een onderdeel van de maandelijkse contributie en is van toepassing voor alle leden die competitie spelen.

B-lidmaatschap 
In geval van langdurige blessure, ziekte of zwangerschap bestaat de mogelijkheid een zogenoemd B-lidmaatschap aan te vragen. Dit behoort schriftelijk plaats te vinden via de ledenadministratie. De contributie bedraagt dan € 2,00 per maand. 

Vragen 
Mocht je nog vragen hebben over de betaling van de contributie, dan kun je contact opnemen met penningmeester Elma van Gessel via [email protected]liemersvolleybal.nl.
Wil je lid worden van LIVO? Download het inschrijfformulier dan via: http://www.liemersvolleybal.nl/lid-worden/

Commentaar gesloten.