Door

Update n.a.v. nieuwe Corona-maatregelen

Nieuws

Beste leden, ouders en andere LIVO fans,

Teleurstelling, deze emotie overheerst na het nieuws uit de laatste persconferentie. Dat er extra maatregelen genomen moesten worden was duidelijk, we hoopten dat de amateursport nog in bepaalde vorm door kon gaan. Daarnaast ook trots. Als vereniging hebben we met medewerking van iedereen laten zien dat onze wedstrijden en trainingen verantwoord konden plaatsvinden. Hoe lastig en ongezellig dat ook was.
Helaas bleven de cijfers de verkeerde kant op gaan, waardoor ook wij als vereniging weer geraakt worden door de nieuwe maatregelen. Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de effecten op onze vereniging en hoe we daar mee om willen gaan. De informatie kan snel veranderen, we proberen jullie dan ook zo snel mogelijk te informeren wanneer we meer weten.

Trainingen
Voor zover op dit moment duidelijk zijn er tot 11 november geen trainingen voor leden ouder dan 18 jaar.
Voor de jeugd   < 18 jaar geldt een uitzondering. Dat betekent dat de CMV en jeugdtrainingen gewoon doorgang vinden. Houd er hierbij wel rekening mee dan de kleedkamers geheel zijn gesloten.
Wij onderzoeken op dit moment nog de mogelijkheid en wenselijkheid om aan jeugdleden (< 18 jaar) die in seniorenteams spelen toch een training aan te bieden.

Wij weten niet wanneer er door volwassenen (18 +) weer getraind kan worden en volgen daarbij de landelijk richtlijnen. Zodra trainingen weer mogelijk zijn informeren wij jullie daar direct over.

Op de Nevobo site wordt aangegeven dat volleybal met maximale groepsgrootte van 4 personen en een strikte afstand van 1,5 meter wel is toegestaan. Wij zijn van mening dat dit ontzettend lastig te organiseren en te handhaven is en daarom een onwenselijk alternatief is.

Competitie
Alle wedstrijden, inclusief de beker, jeugd- en recreantencompetities, zijn eveneens voor de komende 4 weken stilgelegd.

Contributie
Gezien de onzekerheid over de tijdsduur van de opschorting en de opstelling van de zaalverhuurders en de Nevobo in deze, kunnen we nog geen uitspraken doen over de contributie. Zodra meer bekend wordt, onderzoekt het bestuur welke kosten niet gemaakt hoeven te worden. Als dat gereed is kunnen we kijken in hoeverre dat invloed heeft op de hoogte van de contributie en hoe we daar het beste mee om kunnen gaan.

Mochten er nu nog andere vragen zijn die we hierboven niet hebben behandeld, schroom dan niet en stuur ons een mail: [email protected]. Wij hopen net als jullie dat deze sluiting niet te lang duurt. Maar ook wij zullen weer ons steentje moeten bijdragen gezien de stijgende druk op onze gezondheidszorg en de mensen die daar hard voor ons aan het werk zijn. Blijf gezond en hopelijk weer tot snel.

Sportieve groet namens het bestuur van LIVO.

 

Commentaar gesloten.

Huis Verkopen