Door

Eerste LIVO Recreanten-mixtoernooi!

Nieuws

Op 26 oktober j.l. heeft het bestuur van LIVO, onder aanvoering van de alom bekende “Master of Volleybal Jan van de Meer” het eerste recreanten toernooi aangeboden.

De basis is gelegd tijdens een korte en effectieve bijeenkomst bij Jan thuis waar Ronald Aalders en ondergetekende als recreantencoördinatoren afdeling Westervoort, resp. Duiven gevraagd werd, wensen kenbaar te maken.

Omdat eerder dit jaar een enquête gehouden is bij de recreanten van toen “Reflex en Wevoc” was deze vraag rap te beantwoorden. Omwille van een hoog respons bij deze enquête (liefst 80 %!) is als eerste het recreantentoernooi genoemd. Daar was de gezamenlijke interesse ook heel hoog voor. Liefst 89% van de respondenten heeft positief gereageerd op m.n. dit element van het onderzoek.

Onder het motto” onbekend maakt onbemind” dus in actie gekomen.

In de vaart der volkeren heeft Jan Henk Verweijen , een van de beheerders van Triominos in Duiven, gebeld om e.e.a. zo spoedig mogelijk te regelen. Immers hoe langer gewacht wordt des te groter de kans is dat de belangstelling afneemt. Binnen het tijdsbestek van 24 uur was het toernooi een feit!! Super.

Met even grote vaart zijn de recreanten gepolst voor deelname want binnen twee weken na het ontspruiten van het idee een toernooi houden, was wel erg kortdag. De belangstelling was snel bekend. Ruim 36 spelers gaven te kennen er aan mee te willen doen. Een veelbelovende start.

Op vrijdagavond van 20.00-22.30 is in een poulesysteem gespeeld. Na het opbouwen van twee velden en een poule-indeling middels kaartjes trekken zijn de zes teams van start gegaan. Al snel werd zichtbaar dat spelenthousiasme overduidelijk aanwezig was. Ook het spelniveau was van dien aard dat het spannende sets opleverde.

Wat onzichtbaar bleef was de onbekendheid van de gemixte teams die tot die dag elkaar eigenlijk nauwelijks kenden. Onze teamsport verbroedert en het spel en onderlinge samenspel legde mooie momenten op het veld.  Met genoegen hebben we na een tweede spelronde de uiteindelijke finale wedstrijd kunnen zien. De strikte leiding van Jan heeft de finale een extra cachet gegeven. Recreatief maar ook serieus. Top.

Na een enerverende eindfinale is uiteindelijk Team E de winnaar geworden. Als tweede is Team D geëindigd.  Helaas is er geen foto beschikbaar van het winnende team. De bijgevoegde foto geeft wel een goede impressie van wie het eigenlijk waren…een ding, de krachten kwamen van twee gemixte teams.

Na afloop zijn we gezellig bijeengekomen in de kantine waar we onder het genot van een drankje genoten hebben van het spel, en de heerlijke teamschalen die het bestuur ons heeft aangeboden.

De spelersmix aan de tafels in de kantine is een aandachtspunt voor het volgende recreanten mix toernooi wat nog dit seizoen in Westervoort gehouden gaat worden. Ook is verzocht om de volgende keer eerst de dames te verdelen over de deelnemende teams. Nu was de verhouding enigszins uit het verband.

Het bestuur heeft toegezegd dat de recreanten van LIVO per seizoen tweemaal een toernooi mogen spelen. Dat we daarbij wisselend in Duiven en Westervoort spelen spreekt voor zich.

Leuk is te vermelden dat er na dit eerste geslaagde recreantentoernooi kleine initiatieven ontstaan zijn. De woensdagavond spelers uit Duiven gaan eens een keer samen trainen in Westervoort. Geweldig !!!

Tot slot wil ik vermelden dat Ronald en ondergetekende van plan zijn om de recreanten op enigerlei wijze actief te betrekken bij het beachvolleybal. Jullie horen zeker van ons.

Namens alle recreanten aanwezig bij het toernooi wil ik het bestuur van harte bedanken voor het organiseren en faciliteren van dit succesvolle toernooi.

Allen super bedankt voor jullie deelname, inzet en sportiviteit.

Sjack Buermans.

Recreanten Coördinator LIVO afd. Duiven.

 

 

Commentaar gesloten.

Huis Verkopen